Nominace na titul Zlatý Ámos už jen do konce měsíce

Po týdnech on-line výuky se děti těšily do školy nejen na své kamarády, ale i na své oblíbené učitele. A právě pro ně je určena anketa Zlatý Ámos. „Je to pravda, my nehledáme nejlepší učitele, ale právě ty nejoblíbenější,“ říká ředitel a zakladatel ankety Slávek Hrzal. „Možná to někoho překvapí, ale zpravidla je jejich žáci hodnotí jako přísné, ale spravedlivé, a oceňují také to, že umí naučit i nepopulární látku.“

Žáci základních a středních škol mohou své oblíbené učitelky a učitele nominovat do konce roku. Letos mohou přihlásit i učitele, kteří se podle nich zajímavě zhostili distanční výuky. Organizátoři ankety totiž vyhlásili speciální kategorii Dálkový Ámos pro nejoblíbenější on-line pedagogy. Vždyť vynalézavě, s nadhledem a humorem lze žáky vzdělávat i na dálku.  „To, že jde o nominaci Dálkového Ámose, je třeba zdůraznit v charakteristice kandidáta,“ připomíná Slávek Hrzal.

Co je třeba udělat? Děti musí napsat charakteristiku své oblíbené učitelky či oblíbeného učitele, popsat jednu společně prožitou příhodu a přidat sto podpisů těch, kdo s nominací souhlasí.
U malých škol stačí podpisů padesát. Podpisy lze doložit i později v průběhu regionálních kol. Všechny informace jsou na webových stránkách ankety zlatyamos.cz.

Anketa Zlatý Ámos si za 27 let své existence získala podporu a respekt jak odborné, tak rodičovské veřejnosti. Také partneři ankety oceňují její přínos k popularizaci a zvyšování prestiže učitelského povolání. Jan Amos Komenský by byl jistě rád a nesmírně hrdý na to, že má ve svém národě tolik skvělých a inspirativních pokračovatelů, oceňuje práci učitelů MŠMT, které tradičně ze všech nominovaných vybírá oblíbené učitele matematiky. Nadace České spořitelny vyzdvihuje energii a kreativitu, s jakou učitelé přistupují k nové situaci. Představitelé společnosti ČEZ, která je už řadu let patronem Ámose fyzikáře, oceňují schopnost nadchnout děti pro objevování nových vědomostí a umění zažehnout v nich jiskru zájmu a nadšení. Česká televize, která je mediálním partnerem ankety, připravila spolu se zkušenými učiteli řadu vzdělávacích videí pro školy a školáky. A na programu ČT: D se už nyní těší na hlasování o titul Dětský Ámos 2021. Zlatý Ámos však může být jen jeden. Možná, že to bude někdo právě z vaší školy.  Proto nepřehlédněte datum 31. prosince 2020. To je totiž poslední den na zaslání přihlášky. „Těším se, že i přes složitou situaci děti své oblíbené učitele do ankety stihnou přihlásit a že se s nimi setkáme v regionálních kolech. A kdo ví, třeba i při samotném finále,“ uzavírá Slávek Hrzal.