Vánoční tradice, zvyky a zajímavosti: odkud vznikl původ Vánoc, večeře či nová pohádka na ČT

Od 1. prosince si děti otevírají okýnka v adventních kalendářích a těší se na Štědrý večer a na dárky. A k vánočním svátkům se také pojí spoustu tradic, pohádek a zajímavé historie.

Vánoce jsou odvozeny od slova „dvanáctnoce“, kterým se nazýval čas od slunovratu 21. prosince do Nového roku. Těchto 12 nocí slavili naši předci místo dnešních svátků vánočních. Samotný Štědrý večer vznikl díky křesťanství, které slaví v podvečer 24. prosince narození Ježíše Krista v betlémě. I u nás je tedy tradice mít doma postavené betlémy a na špičku stromečku se obvykle dává hvězda. Mezi další známé tradice patří například lití olova nebo krájení jablíčka. Zajímavým zvykem je i vložení rybí šupiny pod talíř, a to z toho důvodu, aby se při nás drželo dost peněz.

V současné době je nejrozšířenějším pokrmem u slavnostní večeře smažený kapr s bramborovým salátem. Původně se ale ve většině naší země jedly houby, hrách nebo vánočky. Ryby se na štědrovečerní stůl dostaly až později, kdy se tradice jíst kapra rozšířila z Jižních Čech. Dalším klasickým pokrmem během Vánoc byla vánočka. O té se poprvé dozvídáme okolo 14. století od Petra Chelčického (spisovatel a teolog). V té době se tomuto pokrmu ještě říkalo staročeským slovem calta. V dnešní době má vánočku většina rodin na Štědrý den ke snídani.

Pro spoustu českých rodin je obvyklé si po večeři a rozbalování dárků zapnout pohádku. Vždy je pestrý výběr na mnoha programech. Každý rok ČT v 19:00 odvysílá premiéru nové pohádky své vlastní produkce, kterou sledují miliony čechů. Minulý rok to bylo 2,46 milionu diváků starších 15 let (zdroj: web aktuálně.cz). V letošním roce se můžeme těšit na pohádku O vánoční hvězdě.