V Praze do muzeí zadarmo

Pražská muzea společně otevírají své dveře české a slovenské veřejnosti. Návštěvníci mohou během běžných otevíracích hodin jednotlivých institucí navštívit objekty zdarma, nebo za symbolické vstupné, a připomenout si tak nejen historii Prahy, ale i celého tehdejšího státu.

Hlavními pořadateli a nositeli myšlenky akce Pražská muzea 1918–2018 jsou Muzeum hl. m. Prahy spolu s Centrem pro prezentaci kulturního dědictví. Víkendová akce svým rozsahem důstojně odráží důležitost výročí, které si všichni budeme koncem října připomínat. Je to už sto let, kdy bylo završeno usilovné snažení českých a slovenských vlastenců a vzniklo samostatné Československo. V rámci víkendu jsou připraveny doprovodné akce, přednášky a prohlídky, které přiblíží českou historii v duchu probíhajících oslav. Muzeum hl. m. Prahy si připraví komentované prohlídky výstav Strašnice … zahrada Prahy, brána armád… a Praha 1848–1918, workshopy Výroba kachlů nebo Od monarchie k republice, Národní technické muzeum pak představí formou komentované prohlídky celé muzeum a pro menší návštěvníky otevře dětskou chemickou laboratoř Kid´s Lab. Národní galerie v Praze nabídne ve, v Národním pedagogickém muzeu návštěvníky provedou krátkodobou výstavou Nová škola v nové republice ad.

Vše o akci najdete na speciálních webových stránkách www.prazskamuzea1918-2018.cz