3. ročník ankety Dítě Česka

Česká pobočka UNICEF vyhlašuje v pořadí již třetí ročník úspěšné ankety Dítě Česka, ve které hledá výjimečné děti a inspirativní mladé lidi. Pomocí unikátního projektu tak dává prostor současné mladé generaci v České republice. Dva vítěze, chlapce a dívku, bude vybírat mj. předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková nebo youtuber a influencer Karel Kovář (Kovy).

Svět kolem jim není lhostejný. Chtějí jej dělat lepším, a proto pomáhají a inspirují druhé. Aktivní a inspirativní děti hledá český UNICEF už potřetí v rámci unikátní ankety Dítě Česka.

Kromě propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF a osobní interakce s porotci letos poprvé vítěze ankety čeká i finanční odměna 15 000 Kč určená na realizaci veřejně prospěšného projektu či aktivity.

„Nominace do ankety Dítě Česka je nejlepším způsobem, jak poděkovat a ocenit talentované a aktivní mladé lidi, kteří pomáhají dělat svět lepším místem a inspirují své vrstevníky. Přihlášky od škol, kroužků, rodičů, kamarádů nebo dětí samotných přijímáme do 30. září, doporučujeme ale nenechávat odeslání až na poslední chvíli,“ komentuje letošní ročník ankety ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba, která spolu s dalšími českými osobnostmi zasedne v porotě.

Vítězkou loňské ankety Dítě Česka se stala 17letá Ester Anna Soukupová, která se mj. věnuje dobrovolnictví v organizaci YMCA v Plzni, spoluorganizuje komunitní aktivity pro děti a zapojila se i do pomoci ukrajinským rodinám. Z chlapců porotu nejvíce zaujal 17letý Matěj Strnad, který se v organizaci Royal Rangers věnuje záchranářskému výcviku, pomáhal také jako horský záchranář a podílel se na organizaci několika výjezdů na Ukrajinu pro handicapované a nemocné civilisty.

Jak anketa probíhá?

Děti a mladistvé mohou do ankety nominovat instituce, školy i soukromé osoby (vždy se souhlasem zákonného zástupce), a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz. Navrhovat lze všechny děti a mladé lidi do 17 let věku s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v ČR, a to do 30. září 2023.

Kromě školních výsledků, nadání a talentu budou porotci u nominovaných dětí hodnotit také aktivity ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost, ale také schopnost motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem a pozitivně vést druhé. Přihlédnuto bude také k tomu, jaký potenciál má daná činnost či projekt nominovaného do budoucnosti a mezinárodně.

Mezi letošními porotci nebude chybět youtuber a influencer Karel Kovář (Kovy), vyslankyně UNICEF a herečka Jitka Čvančarová, ředitel televizní stanice ČT – Déčko Petr Koliha, školský ombudsman Slávek Hrzal, rektorka UK Milena Králíčková nebo předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Každý porotce má zároveň v ruce tzv. divokou kartu, kterou může poslat do finále jednoho chlapce a jednu dívku dle svého výběru.

Více informací včetně nominačního formuláře je k dispozici na www.diteceska.cz.