Dítě Česka, známe vítěze

Ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy dnes proběhlo slavnostní vyhlášení prvního ročníku ankety Dítě Česka, kterou pořádá česká pobočka UNICEF. Projekt si dal za cíl najít výjimečné děti a mladé lidi, kteří mají zájem o své okolí, dělají něco přínosného pro druhé a inspirují své vrstevníky. „V anketě Dítě Česka jsme kladli důraz na dlouhodobou aktivitu a konkrétní výsledky nominovaných. Byli jsme mile překvapeni počtem velmi kvalitních kandidátů. Porota tak měla těžkou úlohu srovnat a vyhodnotit nadání, dosah a přínos aktivit zapojených dětí a mladých lidí,“ uvedla Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.

Z finalistů byli zvoleni dva vítězové – dívka a chlapec, kteří od porotců dostali v součtu nejvíce bodů. Těmi se stali Daniela Eva Rybková z Prahy a Jan Žák ze Starého Sedla u Sokolova.

Šestnáctiletá Daniela oslovila porotu svou širokou škálou aktivit a neobvyklým zaměřením. Již nyní se ve škole profiluje do oboru medicíny, ke kterému tíhne odmala a intenzivně se mu věnuje – neurochirurgii. Ve svém mladém věku je úspěšnou absolventkou programu na George Town University v USA, kde se zabývala klinickými studiemi. V rámci programu dosáhla výsledků, které hodnotitelé na univerzitě považují za výjimečné. Nezahálí ani nyní a studuje v rámci univerzity v Edinburghu program, který se zabývá prevencí stařecké demence. „Už odmala jsem se chtěla stát doktorkou a přijít na to, jak vyléčit neurologické diagnózy, které se dnes léčit zatím nedají,“ komentuje svou motivaci k účasti v programech. I přes její náročné studium nezapomíná na druhé – měsíc v rámci své praxe pracovala s klienty s Alzheimerovou chorobou a jako dobrovolnice poskytuje canisterapii dětem s neurologickým onemocněním. „Se seniory v Alzheimer Home jsme každý den tančili, hráli různé hry, a hlavně jsme se snažili jim každý den udělat o něco lepší,“vysvětluje Daniela.  Je také závodní plavkyní, hudebnicí a tanečnicí.

Janu Žákovi je 14 let. Porotu nejvíce zaujala jeho vášeň pro obor biologie, v rámci kterého se již účastnil množství olympiád a konferencí. Obzvláště obdivuhodné ale je, jak dokázal svůj zájem skloubit s péčí a zájmem o druhé – v období koronavirové pandemie Jan přišel s nápadem, jak pomoci zoologickým zahradám v České republice v nelehké situaci, ve které se ocitly. Úplně sám dokázal vytvořit dvě únikové hry na počítači, po jejichž dokončení mohli hráči poslat libovolnou částku na transparentní účet zřízený pro tento účel. Hry se rychle rozšířily po celé ČR a inspirovaly další k tomu, aby ZOO v ČR podporovali, ať už vytvořením dalších her nebo jinými způsoby. „Moc mě překvapilo, jaký ohlas a úspěch vyvolala moje úniková hra,“ komentuje svůj úspěch. Díky Janovi se za necelý měsíc podařilo vybrat celkem 125 000 korun. I přes svůj velký úspěch ale zůstává skromným. „Nejraději si nerušeně zkoumá a pozoruje. Nepotrpí si na zbytečné řeči,“ popisuje jeho matka Lenka.

O vítězi ankety rozhodovala porota, ve které zasedala například předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, školský ombudsman Ladislav Hrzal nebo Petr Koliha, ředitel stanice ČT Déčko. Porotci hodnotili činnost nominovaných v různých oblastech – například co se týče aktivit ve prospěch potřebných, životního prostředí nebo inovací pro budoucnost. Posuzovali ale také nadání, školní výsledky nebo mezinárodní potenciál. Klíčová byla i schopnost motivovat a inspirovat druhé, být jim příkladem a pozitivně je vést.

„Vítězové ankety mohou být jen dva, chlapec a dívka. Činnost a zájem o druhé, které jsme u všech nominovaných viděli, jsou však vítězstvím pro celou naši společnost. Podpora činorodosti, vzdělanosti a všestranného rozvoje dětí a mladých lidí je tou nejlepší investicí, kterou můžeme společně učinit,“ shrnula výsledky prvního ročníku Pavla Gomba.

Vítězové měli možnost se osobně setkat s porotci, kteří se slavnostního vyhlášení zúčastnili, a také se stali hosty pořadu Zprávičky na ČT Déčko, kde pohovořili o svých aktivitách a náplni volného času. Co je čeká dál? Vítězové získají vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR, kde budou moci prezentovat své aktivity ostatním a tím pozitivně motivovat své vrstevníky k prospěšným činnostem. UNICEF jim zajistí také publicitu a prostor v partnerských médiích a propojení s podobně zaměřenými vrstevníky v rámci své mezinárodní sítě.

Anketa Dítě Česka, která organizovala česká pobočka Dětského fondu OSN – UNICEF, se uskutečnila letos poprvé. Jejím cílem je vytvořit pro děti a mladé lidi bezpečný a inspirativní prostor, ve kterém se mohou rozvíjet a jít druhým příkladem. Ze 17 finalistů porota vybrala nadějnou budoucí lékařku se zaměřením na neurochirurgii a vášnivého biologa, který v době koronaviru zachraňoval zoologické zahrady.

(Převzato z www.unicef.cz)