Na Antarktidě bylo objeveno nezvyklé chování částic z vesmíru

Před několika dny proběhla světovými médii zpráva, že američtí vědci z NASA objevili na Antarktidě neznámé částice, které jdou proti veškerým fyzikálním jevům. Některé články dokonce tvrdily, že vědci objevily paralelní vesmír. Tyto zprávy byly ale záhy označené za podvod nebo clickbait. 

Anita (Antarctic Impulsive Transient Antenna) je vědecká laboratoř na Antarktidě, která je financována několika univerzitami a institucemi, ale i NASA a USA ministerstvem energetiky. Anita byla spuštěna v roce 2006 a od té doby zkoumá reakce neutrin pomocí rádiových vln. Neutrina jsou elementární částice. Vznikají při jaderných reakcích, tedy v jaderných elektrárnách, v jádru planet, hvěz nebo například u supernov. Jen vzácně reagují s hmotou, například celou planetou Zemí pravidelně prochází. Dokonce u 1 cm čtverečního lidského těla se odhaduje, že jím každou sekundu projde až 60 miliard neutrií. Vzniklo s nimi již mnoho experimentů, například v Cernu zjistili, že některá neutrina byla dokonce rychlejší než světlo. Také se uvažuje, že stále ještě hypotetický druh neutrin, sterilní neutrina, by mohl objasnit temnou hmotu ve vesmíru. 

Na Antarktidě Anita zkoumá reakce ledu a neutrin, protože právě led způsobuje nezvyklé chování. Byl vypuštěný heliový balon do výšky 37 kilometrů a z něho se pomocí antén zjišťuje rádiové záření, které vzniká při reakci neutrin s ledem. Jedná se o takzvaný Askaryanův efekt. A právě při tomto pozorování došlo k objevu, že několik neutrin se pohybovalo opačným směrem než všechny jiné. Z toho také vyplynuly špatné informace o objevu paralelního vesmíru a opaku fyzikálních zákonů. Zatím jde pouze o hypotetické teorie, co by se mohlo postupně díky opačným neutriím objevit.