„Je to pro mě ohromná pocta,“ říká nová jihomoravská Ámoska Marie Vaňková

Do Brna se na další regionální kolo 27. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos sjeli nominovaní učitelé z Jihomoravského a Zlínského kraje. Celkem deset tříčlenných žákovských týmů s velkým nasazením bojovalo za své učitelky a učitele. Zlatým Ámosem Jihomoravského kraje 2020 se nakonec stala Marie Vaňková z brněnské Masarykovy základní školy. Do semifinále porota poslala i Vladimíra Švarce ze Základní školy Rajnochovice.

„Přijeli jsme k vám společně oslavit vaše vítězství,“ řekl na úvod zakladatel ankety Slávek Hrzal, který je zároveň i školským ombudsmanem. „Ano, vy všichni jste už teď vítězové. Zvítězili jste v srdcích svých žáků. A asi se mnou budete souhlasit, že to je ocenění nejvyšší.“

Jana Pejchalová, členka Rady Jihomoravského kraje, všechny přivítala na půdě krajského úřadu: „Moc bych si přála, aby v našich školách učilo co nejvíc učitelů, jako jste vy.“

Zlatý Ámos má jednu velkou přednost. Své oblíbené učitelky a učitele do ní mohou nominovat jen žáci. Svou nominaci však musí v regionálních kolech obhájit před odbornou porotou. Jakou formu zvolí, je jen na nich. Těm mladším s ní pomohou dospělí, ti starší to však většinou mají ve své režii. Spousta učitelů se tak dozví věci, o nichž nemají ani tušení. Stejné to bylo i v Brně. Děti skládaly básničky, zpívaly a rapovaly, nacvičily vtipné scénky nebo porotě vyprávěly o svých zážitcích s jejich oblíbenými učiteli.

Celkem se letos uskuteční osm regionálních kol, ze kterých postoupí šestnáct semifinalistů. Ti se sejdou začátkem března v Praze.

Korunovace Zlatého Ámose je již tradičně spojena s oslavami Dne učitelů 28. března. Letos to bude ještě slavnostnější, neboť si připomínáme 350 let od úmrtí velikána naší historie a učitele národů Jana Amose Komenského.