Neustávající požáry v Austrálii

autor: Sam Mooy

Austrálie je již od konce léta roku 2019 v plamenech, které si vyžádaly několik desítek obětí na životech a postupně devastují bohatou faunu i floru. Nejvíce postiženou oblastí se stal jihovýchod Austrálie, tedy státy Nový Jižní Wales či Victorie. Silně zasaženi jsou i civilní obyvatelé, kteří trpí jak znečištěním ovzduší, tak ztrátou svých domovů vlivem ohňů. Do boje s neústupnými plameny se zapojili hasiči i z ostatních zemí světa, včetně USA.

Požáry zasáhly již přibližně 6 milionů hektarů australského území, což je pro srovnání oblast velká asi jako 121 měst Praha. V Austrálii nastává každým rokem období sucha, které bylo i tentokrát předzvěstí zvýšeného rizika požárů, jak se ale stal tento obvyklý jev takto zničujícím? V tomto případě je potřeba vzít v potaz mnoho faktorů, které danou situaci ovlivnily. Nejzjevnější příčinou požárů se staly blesky, které zapříčinily vzplanutí mnoha, již v té době nadprůměrně suchých, lesů a buše (což je specifický druh australské krajiny).

Rychlému šíření ohňů napomohl nedostatek srážek a silný vítr, který spolu s kouřem přenášel i žhavé uhlíky a zároveň tím ztěžoval práci místním hasičům. Kromě přírodních vlivů však napomohlo rychlému šíření i časté nezodpovědné jednání lidí. Kouř vznikající při požáru má negativní dopad jak na lidské, tak i zvířecí zdraví. Podmínky v hlavním městě Austrálie, Canberry, jsou avšak extrémní. Index kvality vzduchu zde dosáhl až na hodnoty 3 400 bodů, pro člověka jsou ale nebezpečné hodnoty již nad 200 bodů. Dýchací problémy proto mohou připravit mnohé lidi o život.

Mnohem katastrofálnější dopady však pociťuje australská fauna. Vědci odhadují, že požáry zahubily několik stovek milionů zvířat jen v Novém Jižním Walesu. Celkový dopad může být však mnohem horší, jelikož zvířata nebudou mít dostatek potravy vlivem devastace takového množství území.

Austrálie však nezůstává bez pomoci a i v České republice můžete najít mnoho organizací, které pořádají peněžní sbírky pro pomoc hasičům i zvířatům. Iniciativy se tak chopila například i pražská ZOO.