Dendrologická zahrada

O prázdninách jsem se vydala na výlet do dendrologické zahrady. Co to ale vlastně znamená? Dendrologie je odvozené od řeckých slov dendron, tedy dřevina, a logos, nauka. Jedná se tedy o nauku o dřevinách. V dnešní době se ovšem dendrologická zahrada věnuje nejen tomu, nýbrž i veškerému rostlinstvu a živočichům. 

 

 

 

 

Nachází se na konci Prahy, v Průhonicích. Zahrada vznikla v 70. letech minulého století, kdy sloužila na výzkum krajiny a sadů. Tehdy spadla pod Československou dendrologickou společnost. V 80. letech prošla obnovou a v roce 1991 byla otevřena i veřejnosti. V současné době je působištěm ústavu Silva Taroucy. Název tohoto ústavu je převzat z jména prvního prezidenta dendrologické společnosti. 

 

Nyní se zahrada věnuje několika důležitým věcem. Například uchování památných dřevin ČR, prezentaci nových způsobů výsadby a výukovým programům pro mateřské a základní školy. 

 

Zahrada se mi velmi líbila. Je dál od rušných silnic a je rozlehlá. Na vyhrazených cestách je i spousta laviček, takže si můžete užívat klidu v přírodě. Vstupné je pro dospělého 70 korun a vedle vstupu do zahrady je i zahradnictví. Jako výlet tedy mohu pouze doporučit.