Vzácné žáby z jezera Titicaca

Vodnice posvátná je vzácný druh žáby, která se nachází pouze ve vysokohorském jezeře Titicaca v Peru. Kvůli jeho znečištění je však kriticky ohrožená. Právě proto se Zoo Praha spolu s dalšími zoologickými zahradami rozhodla zapojit do jejich záchrany.

Denver Zoo byla první, jež se rozhodla těmto úchvatným žabičkám pomoct. Později požádala o pomoc i ostatní a právě Zoo Praha se okamžitě přihlásila.

„Vodnice posvátná je pozoruhodná už na první pohled,“ uvedl ředitel Miroslav Bobek. „Nikdy neopouští vodní prostředí a téměř výhradně dýchá kůží. Vzhledem k nízkému obsahu kyslíku ve vysoko položeném jezeře Titicaca jí však musí využívat co největší plochu, 

a proto ji má po stranách těla, na hřbetě a na zadních nohou velmi nápadně zřasenou. Naši návštěvníci se o tom ostatně budou moci přesvědčit ještě během letošního jara, kdy otevřeme speciální expozici jezera Titicaca.“ Návštěvníci budou moci v expozici vidět 20 jedinců.

Dospělci žijí téměř výhradně u dna, zatímco mladí jedinci se zdržují na břehu. V přírodě se dožívají 5 až 15 let a živí se především vodními měkkýši a různonožci. Za posledních patnáct let se jejich počet snížil až o 80%. Proto je nezbytně nutné se jejich druh pokusit zachránit.