IGRÁČEK putuje po výstavách a muzeích

IGRÁČEK bude k vidění v rámci putovní výstavy Fenomén IGRÁČEK v Dobrovických muzeích, o.p.s. Muzeum je věnováno cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a městu Dobrovice. Dobrovice na Mladoboleslavsku je významným průmyslovým místem. Dodnes je zde v provozu cukrovar, který byl založen významnou šlechtickou rodinou Thurn-Taxis. Originální IGRÁČEK z dílny Miroslava Svobody bude v Dobrovici představen jako cukrovarník. Expozici zahájí vernisáž dne 27. ledna a potrvá do 2. dubna tohoto roku. Výstava Fenomén IGRÁČEK o současnosti, vývoji a historii výroby této hračky je pořádaná ve spolupráci s českou firmou EFKO – karton, s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí a Technickým muzeem v Brně.

 

 

 

 


„Při nedávném navázání možné spolupráce s Dobrovickými muzei se Technické muzeum v Brně setkalo s velmi vřelým a profesionálním přijetím. Na výstavu tady se moc těšíme,“ uvádí Šárka Motalová, Technické muzeum v Brně.
„Expozice muzeí se nachází v jedinečných prostorách bývalého hospodářského dvora z poloviny 16. století, který je v těsném sousedství největšího cukrovaru u nás. Muzea mají k dispozici cekem tři galerie, a právě v jednom z těchto unikátních prostor bude umístěna i putovní výstava Fenomén IGRÁČEK,“ uvádí Petra Bartošová, Dobrovická muzea. „Kdo zavítá do expozic muzeí, objeví třeba Dobrovického beránka, sošku z pálené hlíny starou asi 5 500 let, makrokrystal cukru o hmotnosti 5,5kg nebo model alchymistické dílny,“ dodává Petra Bartošová.

„Nový rok 2018 bude zřejmě sladký. IGRÁČEK v rámci oblíbené výstavy ztvární pracovité cukrovarníky z Dobrovického cukrovaru, nejstaršího činného cukrovaru v Evropě,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Na toho, kdo do Dobrovic zavítá, čeká spousta zajímavostí nejenom z historie výroby. Návštěvníci zde uvidí i různé kreativní a zábavné nápady z vývojového oddělení, které nebyly určeny pro prodej. Jedná se o velice kreativní práci. Nejnovějšími IGRÁČKY jsou Kominík, Námořník s lodičkou a Závodník s motokárou,“ dodává Miroslav Kotík.

 

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice seznamuje s vývojem výroby českého cukru, který se proslavil a prosadil v celém světě. Není náhodou, že se muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství otevřelo právě v Dobrovici. Oblast okolo Dobrovice je kolébkou pěstování cukrové řepy na našem území a cukr se zde vyrábí nepřetržitě od roku 1831. http://www.dobrovickamuzea.cz/

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění – FOR TOYS 2010 – cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 – označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry.

Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.