ZDRAVÉ JSOU VŠECHNY POTRAVINY, NA TĚCH NEJLEPŠÍCH SI VŠAK I POCHUTNÁTE!

Mediální zkratkovitost někdy způsobí, že si lidé ani neuvědomují absurditu různých tvrzení. Mezi taková patří časté dělení potravin na zdravé a nezdravé. Přitom zdravé musí být všechny potraviny uváděné na náš trh, jinak by nevyhověly přísným legislativním a hygienickým požadavkům, na které dohlížejí nejrůznější státní dozorové orgány. Nezdravé a zdravé proto nejsou samotné potraviny, ale jen jejich konzumovaná množství, případně samotní lidé. Pro každého člověka je tak důležité, aby měl co nejpestřejší vyvážený jídelníček, pochopitelně odpovídající svým složením jeho potřebám, včetně těch zdravotních. Člověk s nadváhou by měl pochopitelně konzumovat méně tučná jídla, i když si na nich i méně pochutná, protože tuk je nositelem chuti. Chuť je zkrátka tím, co u potraviny každý nejvíc subjektivně ocení – chutné jídlo zlepší náladu, přičemž psychická pohoda je stejně tak důležitá jako fyzická kondice, ne-li dokonce důležitější. Značka ČESKÁ CHUŤOVKA proto všem spotřebitelům srozumitelně sděluje, že potravina, která jí byla oceněna, byla nejen vyrobena v Česku českým výrobcem, ale hlavně má vynikající chuť, za kterou ručí hodnotitelská komise složená z respektovaných odborníků, kteří ji podrobili pečlivému senzorickému zkoumání. A podobné je to i se značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA, kterou udělila dané potravině porota složená výhradně z dětí, protože dětské chutě nejsou stejné jako chutě dospělých.

Značku    ČESKÁ CHUŤOVKA   získalo dosud celkem 226 českých firem pro 1516 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU 98 českých výrobců pro celkem 241 potravin. Význam obou značek pro české spotřebitele nyní ještě vzrůstá v souvislosti se současnou ekonomicky nepříznivou situací, kdy jsou spotřebitelé nuceni mnohem více zvažovat, za co konkrétně své peníze vydávají, přičemž kvalita potravin by měla převážit nad jejich kvantitou, protože až 20% potravin se v našich domácnostech nespotřebuje a vyhodí do popelnic.  Kritérium vynikající chuti potravin je tak i z těchto důvodů bezesporu jedním z nejdůležitějších, protože chutné potraviny se tak lehce nevyhazují. 

Prozíraví výrobci proto stále častěji přitahují pozornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, že se vysoutěženými logy ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA chlubí ve své propagaci a umísťují je i přímo na obal výrobku. Všechny úspěšné potraviny si navíc mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz .

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHUŤOVKA zajišťuje od počátku to, že ji uděluje zcela nezávislá hodnotitelská komise renomovaných potravinářských odborníků, kteří vznik soutěže před 15 lety iniciovali a stále dbají na její objektivitu a regulérnost. Nad 15. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2023“ převzala i letos odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s VOŠ, Gymnáziem, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na podzim opět probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude již potřinácté udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku střední potravinářské školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně specificky dětské chuťové preference. V neposlední řadě se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářských oborech.

Patnáctý ročník soutěže proběhne pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, prezidenta Agrární komory Jana Doležala a nově i prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Předávání ocenění se uskuteční v Národním zemědělském muzeu v Praze 2. listopadu 2023. I letos se počítá s tím, že tři něčím výjimečné výrobky získají „Cenu novinářů – Česká chuťovka 2023“.  V pořadí již třináctá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobcůdo letošní soutěže je 14. září. Přihlášku i pravidla soutěže lze nalézt nawww.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců nejchutnějších českých potravin.

Tradičními partnery soutěže jsou Albert (generální partner), Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění, a Národní zemědělské muzeum. Váženými partnery České chuťovky jsou rovněž renomovaná společnost Český porcelán Dubí a Česká marketingová společnost.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Nezbývá si tedy než přát, aby podzimní slavnostní setkání nejlepších českých potravinářů – vítězů 15. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2023 probíhalo i v příznivější společenské a zejména ekonomické atmosféře, než s jakou se v posledních letech všichni potýkáme.