Zachraňme karase

Karasovi obecnému (Carassius carassius), kdysi běžné rybě našich tůní, dolních toků řek či návesních rybníčků, dnes v Česku hrozí vyhynutí. Zoo Praha se ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou zemědělskou univerzitou a  Českým rybářským svazem podílí na jeho záchraně a návratu do přírody. Myšlenka na záchranu karase obecného se objevila v roce 2020, když pražská Zoo hledala smysluplné využití bývalého mlýnského náhonu v dolní části Zoo Praha.
(Foto: tisková beseda k in situ projektům, ředitel Miroslav Bobek v náčelnickém obleku – dárek z Kamerunu.)

Pražská Zoo dlouhodobě zachraňuje některé ohrožené druhy zvířat. V tzv. in situ (in situ znamená na místě) projektech organizuje návrat koní Převalského na východ do Mongolska a do Kazachstánu, ochranu goril a luskounů v rámci Toulavého autobusu, vypouštění supů mrchožravých na Balkáně a českého karase obecného.

Kůň Převalského je pro Zoo Praha ikonickým zvířetem a Zoo Praha pro tento poslední druh divokého koně klíčovou institucí. Chov koní Převalského v Zoo Praha začal ve 30. letech 20. století a po druhé světové válce byl spolu s mnichovským chovem pro zachování druhu důležitý. Nová výrazná kapitola se pro Zoo Praha začala psát v roce 2011, kdy zorganizovala svůj první letecký transport koní Převalského z České republiky do západního Mongolska. Těchto transportů se v následujících letech uskutečnilo celkem devět, vždy ve spolupráci s Armádou ČR. Nyní se připravuje návrat koní do Kazachstánu, do tamních stepí.

V lednu 2023 uběhlo deset let od první jízdy Toulavého autobusu. Tomuto projektu předcházela distribuce knihy Gorilí pohádky a dalších vzdělávacích materiálů školním dětem v okolí Biosférické rezervace Dja v Kamerunu i v dalších oblastech, kde žijí gorily nížinné. Cílem bylo ukázat africkým školákům gorily jako fascinující živé tvory, a nikoli jen jako kusy masa na talíři. Toulavý autobus tuto výchozí myšlenku rozvíjí. Školáci z okolí rezervace Dja absolvují vzdělávací program a pak jedou na několikadenní cestu Toulavým autobusem do záchranné stanice pro primáty v Méfou.

Do Bulharska darovala Zoo Praha osm supů mrchožravých z vlastního odchovu a v projektu jejich záchrany pokračuje.

Více informací najdete zde: https://www.Zoopraha.cz/vse-o-Zoo/press/presskity/14156-in-situ-projekty-Zoo-praha-2023