NOC A DEN NA STANICI TECHNIKŮ DDM HL. M. PRAHY

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy připravila na 2. února od 16 hodin oblíbenou akci Noc a den v DDM.

Po dvouleté pauze se opět uskuteční oblíbená akce v plném rozsahu i s přespáním.

Program bude jako vždy velmi bohatý. Děti navštíví laser game arénu, kluziště na Vypichu (je možné si zde brusle vypůjčit, pokud nemáte vlastní), a dále výstavu „Cesty české vědy“ ve Staré čistírně odpadních vod v Praze 6 – Bubenči. 
Na večer je připraveno promítání animovaného filmu a mnoho dalších zábavných aktivit.  

Cena 500 Kč zahrnuje stravování (večeře, snídaně, svačina, oběd, svačina), lektoři a program jsou hrazeny z grantu MHMP.

Sraz účastníků je 2. února v 16.00 ve Stanici techniků, akce končí 3. února v 16.00 tamtéž.
S sebou je důležité mít kartáček na zuby, pastu, ručník, spacák, karimatku, lahev na pití a případně léky, které dítě pravidelně užívá.

Adresa: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6
Kontakt: Ing. Martin Bureš, bures@ddmpraha.cz, 222 333 879

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největší volnočasové zařízení v České republice s tradicí od roku 1950. Pro všechny věkové kategorie nabízí přes 500 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů. Zaměřením pravidelných činností uspokojí i ty nejnáročnější. Poskytuje také vzdělávání pro předškoláky prostřednictvím center pro předškolní děti. 

Další jeho činností je pořádání prázdninových pobytových akcí a příměstských táborů, akcí pro širokou veřejnost, soutěží, mezinárodních a vzdělávacích aktivit. V neposlední řadě provozuje DDM hl. m. Prahy vlastní ubytovací zařízení na celkově osmi místech
v Čechách.