Byl jsem předsedou Dětské chuťovky

V pátek 20. listopadu jsme zavítali na úžasnou akci – Dětská chuťovka. Je to soutěž jídla a pokrmů vyrobených v Česku. Dětská porota ochutnává a hodnotí.

My jsme měli možnost ochutnat 32 pokrmů  – od cukrářských výrobků až po uzeninu. Každý pokrm měl odlišnou chuť, kterou potom porotce zapisoval na připravené kartičky. Na kartičce byly čtyři možnosti – chutná hodně, chutná, chutná málo a nechutná. U varianty nechutná, mohl hodnotitel napsat důvod. 

Mně nejvíce chutnal dort, který měl různě smíchané chutě. Naopak nejméně mně chutnali sýrové nitě. Sýry moc zrovna nemusím.

Chtěl bych poděkovat všem organizátorům soutěže, která se velice vydařila. Jsem rád, že máme dobré a zdravé jídlo a že soutěž Chuťovka k tomu velice přispívá. Nyní nás čeká slavnostní předání cen v Senátu Parlamentu ČR.

 

Kryštof Říčař, předseda poroty, 8. C ZŠ Slovanka, Česká Lípa.