Soutěž pro školáky „Zatočme s šikanou“

1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje audiovizuální soutěž pro žáky druhých stupňů základních škol a žáky středních škol na téma „Jak se vypořádat se šikanou“. Cílem je zachytit tento negativní společenský jev přímo očima žáků, a také podpořit mediální gramotnost na školách. Vyhlášení vítězných snímků bude na konci školního roku.

Až do poloviny května můžou žáci základních a středních škol posílat svá videa týkající se řešení a potírání šikany na ministerstvo školství. Videa by měla poutavě, zajímavě a názorně vystihnout hlavní zásady metodického pokynu MŠMT k prevenci šikany na školách.

K nové aktivitě pro školáky se vyjádřil také školský ombudsman Ladislav Hrzal: „Soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích, první budou tvořit žáci druhého stupně základních škol, ve druhé se utkají žáci škol středních, přičemž autorem může být jak jednotlivec, tak celý tým. A určitě můžou výběr témat konzultovat se mnou formou mailu,“ řekl školský ombudsman Hrzal, který řešil jen za období od září do prosince loňského roku 569 dotazů, a to včetně podnětů na šikanu ve školách. 

Natočené video by mělo mít maximálně 5 minut včetně případných titulků, přičemž se fantazii při jeho zpracování meze nekladou. Natočit lze jak rozhovor, tak dokumentární snímek, reportáž, anketu, video fejeton nebo také hranou scénku či animaci. Porota bude hodnotit kvalitu zpracování i obsah, nápaditost a originalitu. Pro autory vítězných videí jsou připraveny zajímavé ceny. Videa a přihlášky je potřeba odeslat do 15. května 2019.