Cena Přístav za rok 2018 má své držitele

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 27. listopadu šest svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

(Proč je u článku právě toto video se dozvíš v pokračování článku).

Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v prostředí Divadla Royal na pražských Vinohradech.

To založil roku 1929 Emanuel Maceška coby nejmodernější kino v Praze pod názvem Bio IlIusion. Velká část původního zařízení zůstala zachována, díky čemuž se pobyt v biografu podobá cestě do zlatých časů třicátých let. Přesně tam vzal diváky Ceny Přístav i doprovodný program večera. Dominoval mu částečně předtočený groteskní film, který se dotáčel přímo na pódiu. Laureáti si tak neodnesli jenom skleněné ocenění, ale i jedinečný zážitek účinkování v „prvorepublikovém“ filmu. Například Zuzana Vejvodová se proměnila v hrozící zahradnici, Pavel Šotola v muže shazujícího z okna květináč, Pavel Kutiš v rozzlobeného učitele s kružítkem, Eva Lachoutová v pejskařku, které není cizí povel „Trhej!“… Za Karla Ježka převzal cenu tiskový mluvčí společnosti Mikov Bedřich Jetelina, který se zhostil role tatínka střílejícího z praku…

Radek Zlesák dojal publikum tím, že věnoval svoji Cenu Přístav manželce Lucii za její obětavou práci s dětmi v turistickém oddíle – ta si ji ostatně také sama převzala.

Během následného soutěžního „Videostopu“ se film zkompletoval a pustil se pak na závěr večera. Výsledné dílo vyvolalo v sále zaslouženou salvu smíchu.

Téměř stovka přítomných stokrát vyslovila obdiv kreativitě tvůrcům zábavného večera – Jiřímu Gureckému, Václavu Zimmermannovi a Jakubu Řikovskému.

 

Cenu Přístav 2018 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

Ing. Radek Zlesák – poslanec PSP ČR, člen podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity (od 2017), člen Rady města Žďár nad Sázavou (od 2014) 

Ing. Karel Ježek – ředitel společnosti MIKOV s.r.o. Mikulášovice, která vyrábí především celý sortiment nožů. 

Ing. Zuzana Vejvodová – starostka Městské části Praha-Zbraslav 

Ing. Pavel Šotola – člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor 

Pavel Kutiš – starosta obce Kaliště, okres Pelhřimov 

Eva Lachoutová – pracovnice Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje