Osmičky jinak uchopené

Praha 1848 – 1918 – to je nová výstava v Muzeu hl. m. Prahy. Představuje významné okamžiky sedmi desítek let a život v naší metropoli v době velké proměny z provinčního města v moderní. Prohlédnete si historické fotografie, grafiky, dobové plány doplněné moderní počítačovou animací. Zábavně i názorně se můžete poučit o zvratech v bojích v červnu 1848, rovněž sledovat rozvoj města po zbourání hradeb pomocí digitálního prolínání historických plánů města či se seznámit s novými stavbami: železničními i silničními mosty nebo výstavnými veřejnými budovami, z nichž nejvíce zaujme reprezentativní budova Národního divadla. A proč osmičky jinak uchopené? Protože letošní osmičkový rok připomíná většinou významné události 20. století a na téhle výstavě se dozvíte spoustu zajímavostí ze století 19.

Návštěvník výstavy si může hned v úvodu udělat představu o politických změnách po březnu 1848 a o dramatických pouličních bojích na barikádách v červnu 1848, které bývají označovány jako Svatodušní bouře. Grafické listy ilustrují odhodlanost obránců barikád uhájit své město před agresí generála Windischgrätze, zarytého příznivce starých pořádků, stejně tak urputnost vojáků při dobývání barikád a obsazování vzbouřeného města. Vystaven je rovněž soubor zbraní odevzdaných Pražany po porážce povstání. Výstava nabízí možnost přenést se v čase do ulic a domů pražských čtvrtí před sto lety a seznámit se s každodenní realitou přídělového systému, zásobovacích potíží ve městě a v neposlední řadě s přijímáním zraněných vojáků vracejících se z fronty. Výrazný předěl v rámci výstavy představuje sekce věnovaná prvním dnům samostatného Československa. Hektické události 28. října jsou zde nastíněny z perspektivy hlavních politických protagonistů, jejichž postup při obsazování klíčových úřadů v historickém centru Prahy přibližuje interaktivní dobový plán města. Chronologický rámec výstavy završuje návrat prezidenta Tomáše G. Masaryka do vlasti.

Výstava se připojuje k oslavám vzniku první Československé republiky. Jsou připraveny doprovodné programy pro veřejnost i pro školy. Zároveň v rámci výstavy vychází i nová publikace.

Autoři výstavy Tomáš Dvořák, Bohuslav Rejzl

Architektonické řešení Tomáš Bílek

Grafické řešení Jiří Sušanka

 

Doprovodné programy pro školy

Program k výstavě pro II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia, odborná učiliště

Prohlídka zaměřená na témata reflektující RVP – rok 1848 v Praze, modernizace města, život Pražanů v době první světové války a vznik ČSR. V září 2018 přibydou tři další tematické programy.

 

Komentované prohlídky s autory výstavy

  1. června 2018, 16:30 hod. Svatodušní bouře – místa bojů (úvodní vycházka s komentářem)
  2. září 2018, 16:30 hod. Svatodušní bouře – místa bojů (vycházka s komentářem)
  3. října 2018, 16:30 hod. Cesta „mužů 28. října“ Prahou (vycházka s komentářem)
  4. října 2018, 16:30 hod. Komentovaná prohlídka výstavy
  5. listopadu 2018, 16:30 hod. Komentovaná prohlídka výstavy
  6. ledna 2019, 16:30 hod. Komentovaná prohlídka výstavy
  7. února 2019, 16:30 hod. Cesta „mužů 28. října“ Prahou (vycházka s komentářem)

Pro Malé (ale naše) noviny Jiřina Vrbová