Horor Sestra aneb odvážily jsme se do kina!

V létě jsem poprvé viděla v kině trailer na nový horor Sestra. Tehdy jsem se definitivně rozhodla, že chci tento film vidět. A konečně jsem se na konci září dočkala. Ještě den předtím jsme se s Bárou velmi těšily a uklidňovaly se tím, že žádní strašpytlové nejsme. Jak se ovšem blížila hodina H, začínaly jsme být více a více neklidné a uvažovaly, zda to byl dobrý nápad.

Téměř celý film se odehrává ve starém klášteře uprostřed pustých temných lesů v Rumunsku. Tam zdejší vesničan najde oběšenou jeptišku. O nějakou dobu později přijíždí do kláštera kněz, jenž se zaměřuje na jevy ďábla a novicka, která mívá vize. Již od prvních momentů v klášteře si návštěvníci uvědomují přítomnost zla a nesvatost půdy.

S Bárou se nám film nakonec líbil. Sice byl místy děsivý, a i jsme přivíraly oči, musíme ovšem hrdě prohlásit, že jsme přežily a neutekly. Ale přesto doporučujeme jít raději do kina s někým nežli samotní.