NENÍ JEHLICE JAKO JEHLICE

Zdroj: wikipedie.cz

Víte, že existuje nejen JEHLICE v rostlinném světě, ale i JEHLICE ve světě zvířecím? V tom zvířecím je jehlice dravá mořská ryba a druhou jehlicí je polokeř s ostrými trny.