Česká televize spouští vzdělávací projekty na pomoc žákům i učitelům v době uzavření škol

I přesto, že uzavřením škol přišli žáci a studenti o možnost prezenční výuky, stále probíhá výuka dálková. K jejímu rozšíření přispěla i Česká televize spuštěním výukového webu ČT edu a několika dalšími projekty, jako je UčíTelka, Odpoledka či Škola doma. Všechny tyto pořady mají za úkol pomoci žákům základních i středních škol v pochopení nového učiva. Pořady slouží ale i k zopakování si již probraného učiva. Pomoct to má především rodičům.

Žáci prvního stupně základních škol mohou již od 16. března sledovat všechny pracovní dny od devíti hodin na ČT2 zábavně-vzdělávací pořad UčíTelka, kde si procvičují matematiku, češtinu a prvouku společně s hudebkou a tělocvikem. Vše je pod vedením učitele a to zábavnou a interaktivní formou. Díly lze přehrát i ze záznamu, takže nemusíte mít obavy, že byste nějaký promeškali. Celý projekt vznikl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro starší žáky je pak k dispozici projekt Odpoledka, což je pásmo vzdělávacích programů vysílaných každý den kromě víkendu od dvanácti hodin opět na ČT2. Zaměření pořadů je široké, od přírodopisu až po dějepis, takže si zde zajisté každý najde to potřebné. Nestrádají ani žáci devátých tříd, kteří se připravují na přijímačky na střední školy. Matematiku a český jazyk si mohou každé úterý a čtvrtek od 14 hodin opakovat v pořadu Škola doma, který přímo navazuje na Sama doma. Žáci budou takto probírat problematičtější témata a zároveň se mohou prostřednictvím chatu ptát na odpovědi k nepochopené látce.

Na aktuální situaci Česká televize také pohotově zareagovala uspíšením spuštění webu ČT edu, který měl původně sloužit jen pro učitele jako podkladový materiál do hodin. Nyní je však přístupný pro všechny; žáky, učitele i rodiče. Naleznete na něm přes 3 000 vzdělávacích videí ve zkráceném formátu, pro udržení lepší pozornosti, ale i nezkráceném provedení. Web je zaměřen na vzdělávání dětí již od předškolního věku až po středoškoláky. Mnoho dalších zábavných her a aplikací pak děti najdou i na webu Déčka.

(zdroj obrázku: Česká televize)