Proč se nejde do školy?

Je středa, zdálo by se, že jde o běžný den veprostřed týdne. Ale přesto mají školáci i pracující volno. Co se to děje a proč vlastně prvního května?

 

 

 

 

Svátek práce, který je ustanoven právě na první máj, je jeden ze svátků České republiky označených jako ostatní svátky. Jsou to dny pracovního klidu, což znamená, že většina lidí nepracuje ani nechodí do školy.
Prvního května roku 1886 v Chicagu proběhla stávka dělníků za osmihodinovou pracovní dobu beze ztráty na výplatách. O dva dny později došlo ke střetu demonstrantů s policejními složkami, které stálo několik dělníků život.
Na památku obětí stávky a událostí v této době byl o tři roky později mezinárodní socialistickou organizací Druhou internacionálou (na návrh francouzských socialistů) zaveden svátek práce. Se svátkem se později ztotožnily i jiné ideologie, například nacismus, a dokonce i katolická církev.
Pravděpodobně největší důležitost měl svátek práce v našich zemích v době vlády komunismu. První máj byl oslavován často povinně, pořádaly se prvomájové průvody, ve kterých byly vyzdvihovány národní podniky, školy, zájmové organizace a kromě pěších účastníků projížděly průvodem i alegorické vozy. Pozorovatelé průvodu nosili nejrůznější transparenty a mávátka. Komunistická strana svátek používala pro potvrzování své moci, pro propagandu a šíření svých ideálů.
Svátek práce přežil až do dnešní doby. Sice už se nekonají oslavné průvody, ani není povinné vyvěšovat z oken fáborky, ale myslím si, že bychom si měli připomenout, proč vlastně máme volno a jak to vypadalo kdysi.